Pozemky

Ceny pozemků od 17.6.2011:

20,-Kč   ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda

30,-Kč   trvalý travní porost

60,-Kč   zahrada

100,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek

 

Prodej  a pronájem pozemků:

Schůze zastupitelstva ze dne 24.06.2020

Záměr pronájmu:

p.Přidalík p.č. 3109 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 9 hlasů pro

Pronájem:

pí D.Girschelová – pronájem st.p.č.153 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 9 hlasů pro

Prodej:

Pí. Hercíková – prodej dle GP 382-84/2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro

P.Volejníček – p.č. 203/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.5.2020

Záměr prodeje:

P.M.Švec – p.č. 182/2 – zastupitelstvo obce Stašov – zastupitelstvo obce Stašov se bude žádostí zabývat v okamžiku, kdy na p.č. 1686 bude stát nová avizovaná nemovitost

P.Horák – p.č. 281/1, 282/2, část 2129/22 – zastupitelstvo obce Stašov se již žádostí zabývalo 19.2.2019 se zamítavým stanoviskem.

Pí. Hercíková – schválení nového GP č.382-84/2020 a záměr prodeje části p.č. 269/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro

P.Volejníček – p.č. 203/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro, 1 proti

Záměr pronájmu:

Pí D.Girschelová – pronájem st.p.č.153 – – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 9 hlasů pro

 

Schůze zastupitelstva ze dne 11.2.2020

Prodej:

P.Borecký p.č.67/2 dle GP 380-12/2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku dle GP poměrem 8 hlasů pro, 1 proti

M.Skálovi – část p.č. 2129/86 dle GP 379-396/2019 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku dle GP poměrem 9 hlasů pro, za podmínky zřízení smluvního věcného břemene pro obecní vodovod.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 17.12.2019

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 378-376/2019

Paní Hercíková – prodej  st.p.č. 291. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej a GP 367-287/2017

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.11.2019

Prodej:

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel, následně bude schválen geometrický plán.

Směna pozemků:

Lesy ČRsměnná smlouva S 878/15/164 směna pozemků v k.ú. Stašov p.p.č. 2192/2 resp. 3352/4 – křížek. Zastupitelstvo obce Stašov smlouvu schválilo poměrem 9 hlasů pro.

Záměr prodeje

Paní Hercíková – prodej  st.p.č. 291. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje dle GP 367-287/2017 poměrem 9 hlasů pro.

 

 

Comments are closed.