Pozemky

Ceny pozemků od 17.6.2011:

20,-Kč   ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda

30,-Kč   trvalý travní porost

60,-Kč   zahrada

100,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek

 

Prodej  a pronájem pozemků:

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část – Šurý Martin. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel pro Křivka Michal

 

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

p.Melišík Miroslav – GP 400-165-2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

Ferren Hana (Houdková) žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 2.12.2021

Prodej:

Manželé Melišíkovi– část p.č. 274 – žádost o prodej 502m2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro – uvedená část bude upřesněna geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

paní Jašková Pavla – část p.č. 3093/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro Uvedená část bude upřesněna geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 29.9.2021

Záměr prodeje:

část p.č. 274 – žádost o prodej 502m2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti – uvedená část bude upřesněna geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

část p.č. 3093/1 – žádost o prodej 1600 m2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro – za podmínek stanovených obcí pro prodej pozemků určených k výstavbě.- Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za původní kupní cenu. Uvedená část bude upřesněna geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

Prodej:

Pechanec Ondřej St.p.č.74, část 169 a část 167 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí. Prodej bude schválen za podmínek obce Stašov pro prodej stavebních pozemků. Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za původní kupní cenu.

p.Popelka Luboš p.č. 3094/1 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, 1 se zdržel – uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 29.6.2021

Záměr prodeje:

p.č. 2129/5 a 3094/1 – pí. Houdová Hana – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

St.p.č.74, část 169 a část 167 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí. Prodej bude schválen za podmínek obce Stašov pro prodej stavebních pozemků. Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za původní kupní cenu.

p.č. 3094/1 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 15.4.2021

Prodej:

Prodej: p.č. 3093 část manželé Frodlovi, Vávrová Tereza – dle GP 390-092/2021 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 390-092/2021 a prodej části pozemků poměrem 7 hlasů pro, 1 se zdržel následovně: nově utvořené parcely 3093/3 pro manželé Frodlovi, 3093/4 Vávrová Tereza

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.12.2020

Záměr prodeje:

Rozdělení parcely p.č. 3093 na max. 2.000 m2 pro další prodej – určeno pro stavbu

Podmínky: kauce 50.000,- Kč vratná za podmínky dokončení hrubé stavby do 2 let, předkupní právo pro obec za původní kupní cenu.

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pro manžele Frodlovi poměrem 7 hlasů pro, 1 se zdržel, pro Vávrová T. poměrem 8 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pro p. Obr V poměrem 4 proti, 4 se zdrželi.

Sýkora 3392/1 část – uvedený pozemek je dlouhodobě pronajatý a nelze jej v tuto chvíli prodat

 Pronájem:

pí. Jandová p.č. 3440 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr pronájmu poměrem 5 hlasů proti, 3 se zdrželi

 

Schůze zastupitelstva ze dne 29.09.2020

Prodej:

p.č. 3093 – obec Stašov přijala žádosti na stavbu RD od manželů Frodlových, pí Vávrové a p.Obra a bude se jimi zabývat z hlediska možnosti prodeje pro stavbu.

Pronájem:

p.Přidalík p.č. 3109 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 9 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 24.06.2020

Záměr pronájmu:

p.č. 3109 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 9 hlasů pro

Pronájem:

pí D.Girschelová – pronájem st.p.č.153 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 9 hlasů pro

Prodej:

Pí. Hercíková – prodej dle GP 382-84/2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro

P.Volejníček – p.č. 203/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.5.2020

Záměr prodeje:

p.č. 182/2 – zastupitelstvo obce Stašov – zastupitelstvo obce Stašov se bude žádostí zabývat v okamžiku, kdy na p.č. 1686 bude stát nová avizovaná nemovitost

p.č. 281/1, 282/2, část 2129/22 – zastupitelstvo obce Stašov se již žádostí zabývalo 19.2.2019 se zamítavým stanoviskem.

pí Hercíková – schválení nového GP č.382-84/2020 a záměr prodeje části p.č. 269/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro

p.č. 203/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro, 1 proti

Záměr pronájmu:

st.p.č.153 – – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 9 hlasů pro

Pronájem: 

Agronea a.s. st.p.č. 208, p.č. 356, 3046, 3047, 3058/2, 3058/3, 3213, 3406, 3426 a 3460 o celkové výměře 18.632 m2.  Zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo poměrem  8 hlasů pro, 1 se zdržel.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 11.2.2020

Prodej:

P.Borecký p.č.67/2 dle GP 380-12/2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku dle GP poměrem 8 hlasů pro, 1 proti

M.Skálovi – část p.č. 2129/86 dle GP 379-396/2019 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku dle GP poměrem 9 hlasů pro, za podmínky zřízení smluvního věcného břemene pro obecní vodovod.

Záměr prodeje:

st.p.č. 208, p.č. 356, 3046, 3047, 3058/2, 3058/3, 3213, 3406, 3426 a 3460 o celkové výměře 18.632 m2.  Zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo poměrem  8 hlasů pro, 1 se zdržel.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 17.12.2019

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 378-376/2019

Paní Hercíková – prodej  st.p.č. 291. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej a GP 367-287/2017

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.11.2019

Prodej:

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel, následně bude schválen geometrický plán.

Směna pozemků:

Lesy ČRsměnná smlouva S 878/15/164 směna pozemků v k.ú. Stašov p.p.č. 2192/2 resp. 3352/4 – křížek. Zastupitelstvo obce Stašov smlouvu schválilo poměrem 9 hlasů pro.

Záměr prodeje

st.p.č. 291. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje dle GP 367-287/2017 poměrem 9 hlasů pro.

 

 

Comments are closed.