Obecní vyhlášky

Platné vyhlášky pro rok 2017

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 2/2017: Obecně závazná vyhláška 2_2017_ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2017: Obecně závazná vyhláška 1_2017_MŠ

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2016: Obecně závazná vyhláška 1_2016_místní_poplatek_system

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 2/2015 Obecně závazná vyhláška 2-2015_o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stašov

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Obecně závazná vyhláška 1_2014_ochrana nočního klidu, regulace hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2010 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Obecně závazná vyhláška 1_2010 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2006 o místním poplatků ze psů – Obecně závazná vyhláška 1_2006_o místním poplatku ze psů

Comments are closed.