Dokumenty

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpadŽádost o vrácení přeplatku

Formulář  žádosti o finanční příspěvek na DČOV: Žádost o fin. příspěvek na pořízení DČOV

Formulář žádosti o pokácení stromu: [MS Word]  [Acrobat Reader]

Stromy, které bezprostředně neohrožují životy a majetek, lze kácet pouze v období vegetačního klidu které je od 1.listopadu do 31. března kalendářního roku! Žádosti o pokácení stromů se přijímají na obecním úřadě na začátku období vegetačního klidu, aby je bylo možné schválit v daném období.

 

Formulář žádosti o zrušení hrobového místa: Žádost o zrušení hrobového místa

 

Doklady potřebné ke změně/přihlášení trvalého pobytu

platný občanský průkaz

pokud jsem majitelem nemovitosti, kam se přihlašuji: výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu opatřenou razítkem katastrálního úřadu – tyto dokumenty nesmí být starší 1 roku

pokud nejsem majitelem nemovitosti, kam se chci přihlásit, je nutné zajistit si písemný souhlas majitele a předložit stejné dokumenty viz výše na jméno majitele, nebo se dostavit  s majitelem osobně.

Comments are closed.