Indiánský den 12.6.2021 – obrazem

Červen 9th, 2021 by AV No comments »

První veřejná akce od loňského podzimu, konaná na nově otevřeném víceúčelovém hřišti s umělou trávou.

Počasí nám přálo a účast byla hojná.

Pro malé účastníky byly připraveny hry ve stylu indiánském a po skončení i malé občerstvení zdarma.

Všem, kteří se na přípravě podíleli děkujeme.

IMG_20210612_143613

IMG_20210612_142112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více foto ve fotogalerii: https://stasov.rajce.idnes.cz/Indiansky_detsky_den_12.6.2021/

 

Červen 1st, 2021 by AV No comments »

Úřední hodiny: 

pondělí 8:00-12:30

středa 12:30-17:00

Žádáme občany, aby pro platby obecních poplatků a dalších plateb maximálně využívali bezhotovostního bankovního převodu.

Číslo účtu  ČS 1283404359/0800, variabilní číslo = číslo popisné, do popisného pole zadejte o jaký poplatek se jedná. Děkujeme.

 

Provozovatelem obecního vodovodu je od 1.4.2019 obec Stašov

Kontakt v případě poruchy: pan Kuda Pavel 606 543 374

Rozvolňování od 24.5.2021

Květen 20th, 2021 by AV No comments »

24

Rozvolňování opatření od 17.5.2021

Květen 16th, 2021 by AV No comments »

184549665_10158732782094219_1822395500129172958_n

Oprava varhan v místním kostele

Květen 2nd, 2021 by AV No comments »

Renovace varhan proběhla ve dnech 11.března až 20.dubna 2021 firmou Jan Gregor, varhanářem ze Svratky. Cena opravy činila 60.000,-Kč, z toho 48.000,- činily sponzorské dary.IMG_20210401_170602

Kompletně byly rozebrány všechny píšťaly, které prošly rekonstrukcí, dřevěné prvky byly očištěny, doplněny a nakonzervovány.

Podle dostupných informací byl stavitelem pan Josef Hauke z Uherského Hradiště 1832-1902. Varany byly postavena v roce 1885 za cenu 1.800 zlatých.

Podle nákresu byly původně určeny pro Archlebov, kde se stavba neuskutečnila a s největší pravděpodobností byl plán použit do obce Stašov – Dittersbach.

V roce 1917 byly velké píšťaly použity jako materiál pro válečné účely, rovněž i zvony. Znovu pořízeny byly  v roce 1926 za 2.948,54 Kč a navráceny zpět do varhan.

IMG_20210401_170727

varhany - návrh

Informace poskytnuty paní Andělou Němcovou

Mobilní pošta – ukončení provozu k 29.4.2021

Duben 23rd, 2021 by AV No comments »

Provoz Mobilní pošty bude v Pardubickém kraji ukončen k 29. 4. 2021 provedením obslužné jízdy v obcích Strakov, Sedliště, Tržek a Nová Sídla.

V pátek 30. 4. 2021 již pošta v Pardubickém kraji nevyjede.  V tento den bude zajištěn přesun vozidla Mobilní pošty do Libereckého kraje.

Co se změní od 12.4.2021

Duben 9th, 2021 by AV No comments »

170731411_10158657266034219_1756994574928352732_n

Mobilní pošta nyní ve Stašově

Březen 26th, 2021 by AV No comments »

Od přespříštího týdne – od 9.4.2021 bude do naší obce pravidelně zajíždět mobilní pobočka České pošty.Snímek obrazovky 2021-03-26 110541

 Vozidlo s logem Mobilní pošta bude přistaveno před obecním úřadem vždy v PÁTEK 11:00 – 11:30. Najdete zde podobný rozsah služeb jako na kamenné pobočce včetně možnosti platby kartou.

Vyřídíte zde:

· Příjem zásilek

· Poštovní poukázky

· Služby SIPO

· Prodej kolků, cenin a telefonních karet

· Prodej tisku a doplňkového zboží

 

Kromě naší obce má zastávku i v

Pátek

Obec

čas obsluhy

Banín

10:00 – 10:30

Stašov

11:00 – 11:30

Hartmanice

12:00 – 12:30

Študlov

13:00 – 13:30

Pro bližší informace navštivte web: www.ceskaposta.cz/mobilniposta

Přehledně zpracovaná pravidla pro pohyb mezi okresy – často kladené otázky

Březen 6th, 2021 by AV No comments »

Práce

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra (DOCX, 9,6 kB & PDF, 168 kB). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Vláda důrazně vyzývá zaměstnavatele k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Lékař a úřední záležitosti

Pokud půjdu k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář (DOCX, 18,3 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 15,8 kB & PDF, 105 kB), kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestujete „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.
 • Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.

A jak je to s registrovaným partnerstvím?

 • Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.

Mohu odjet do lázní?

 • Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.

Péče o děti, příbuzné

Máme děti ve střídavé péči a musím si je po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení nutné péče nebo doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Nákup

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu (není třeba žádný doklad). Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. V případě Prahy je pohyb mezi městskými částmi brán jako pohyb v rámci jednoho okresu.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost? Co musím doložit?

 • Pokud chcete jet na svou chatu / chalupu / jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení. Na cesty na chatu mimo okres se nevztahuje žádná z výjimek krizového opatření.

Co když mě vykradou, poškodí nemovitost či jiný majetek, který mám mimo okres, nebo mi tam např. praskne vodovodní potrubí? Mám výjimku?

 • Smyslem opatření je maximálně omezit mobilitu osob. Na tyto situace se sice výjimka výslovně nevztahuje, nicméně v závažných případech lze z těchto důvodů okres opustit. Výjimky je však možné využívat jen ve skutečně nezbytných případech. Pokud je účelem ochrana vlastního života či majetku, pak opuštění okresu není porušením povinnosti krizového opatření. Samozřejmě je nutné existenci havarijní či jiné situace při kontrole prokázat.

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

 • Je nutné mít na paměti, že účelem krizového opatření je snížení mobility a setkávání osob. Proto důrazně doporučujeme vybrat si jedno z míst, kde budete po dobu účinnosti těchto omezení pobývat.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres, například z Prahy do obcí v okrese Praha východ?

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Stěhování a prohlídky bytů

Mám naplánované stěhování do jiného okresu, mohu se přestěhovat během omezení pohybu?

 • Ano, na stěhování se vztahuje výjimka. Prokázat takovou výjimku je vhodné zejména nájemní či kupní smlouvou k nemovitosti.
 • To se však nevztahuje na prohlídky bytů a nemovitostí. Takové prohlídky nemají výjimku ze zákazu opuštění okresu. Tyto činnosti lze realizovat i jinými prostředky, bez přímé osobní účasti. Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb navíc s účinností od 1. března zakazuje provoz provozoven realitního zprostředkování.

Sport, volnočasové aktivity a pobyt v přírodě

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Můžu jít rybařit?

 • Rybaření jako volnočasová aktivita je možné pouze v rámci obce, kde mám trvalý pobyt nebo bydliště. Výkon rybářského práva v jiném okrese je možný, jen když je to nezbytné – např. k regulaci zvěře, k výlovu, zarybnění, k výkonu rybářské stráže apod.

Kontroly a doba, po kterou uvedené platí

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Výjimky

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahují se tato omezení i na mě?

 • Ano, vztahují se na všechny osoby.

 

 

zdroj: https://okresy.mvcr.cz/

Tříkrálová sbírka 2021

Březen 6th, 2021 by AV No comments »

 

V letošním roce proběhla ve Stašově tříkrálová sbírka netradičním způsobem. Vzhledem ke koronavirovým opatřením pouze formou 3 statických kasiček, do kterých se vybralo celkem 5.158,-Kč.V loňském roce se koledami vybralo o 5.335,.Kč více, tedy 10.496,-Kč. Vzhledem k současné situaci je však částka velmi slušná. Celkem se finanční dary pro oblastní charitu Polička vyšplhaly k dnešnímu dni na částku  728.453,-Kč.

Záměry pro finanční dary z tříkrálové sbírky letošního roku  jsou následující:

 • Posílení personální kapacity odborného týmu paliativní péče a územní rozšíření pro poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela.
  301 600 Kč
 • Částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (služba pro lidi s dušením onemocněním) souvisejcí s probíhající reformou psychiatrické péče.
  150 800 Kč
 • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.
  26 000 Kč
 • Podpora humanitárníc projektů v Indii – podpora kvalifikačníkurzů pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora namajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
  26 000 Kč
 • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
  15 600 Kč