Pouťová zábava 11.8.2018

Srpen 7th, 2018 by AV No comments »

Obec Stašov Vás srdečně zve na pouťové posezení, které se uskuteční ve sportovním areálu v sobotu 11.8.2018 od 15:00  do 17.00hodin. K tanci a poslechu hraje Duo Kvíčala. Poté bude následovat ve večerních hodinách pouťová zábava pod vedením SDH Stašov s živou hudbou. Vstupné 50,-Kč. Občerstvení zajištěno. Poukázky na pouťové atrakce pro děti do 15 let s trvalým pobytem v obci Stašov jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě. Út, Čt 7:00-14:30 hod, St 7:00-17:00, Pá 7:00-13:30.

Ukončení oprav silnice na Hamry – otevření 3.8.2018

Srpen 7th, 2018 by AV No comments »

Koncem minulého týdne byla otevřena po 4 letech spojovací silnice III. třídy spojující Stašov a Hamry.

Opravy byly zahájeny v listopadu roku 2017.

Silnice byla uzavřena od 1.8. 2014 pro havarijní stav. Došlo zde vlivem deště k sesuvu půdy a narušení vozovky.

Havarijní stav před opravami

Havarijní stav před opravami

Současný stav

Současný stav

Současný stav

Současný stav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Červenec 25th, 2018 by AV No comments »

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička.

 

Získání dotace na restaurování pomníku obětem 1.světové války

Červenec 2nd, 2018 by AV No comments »

Starostovi obce Stašov se podařilo po několika letech opětovného podávání žádostí získat dotaci na opravu pomníku obětem 1.světové války.

Dotaci poskytne Ministerstvo obrany ČR. Celková výše dotace by měla tvořit 303.000,-Kč což je 80% celkových nákladů, obec Stašov by měla přispět 76.000,-Kč

Pomník obětem 1. světové války se nachází v zastavěné části obce Stašov, vedle dominanty obce kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Symbolický pomník znázorňuje pískovcové sousoší vojáka shlížejícího na ženu s dítětem, pod nímž je na mohutném šestihranném pylonu se třemi žulovými deskami vytesáno celkem 64 jmen občanů obce, kteří zahynuli v boji nebo v důsledku aktivní účasti během 1. světové války.

Podle nápisu na podstavci KOMAREK/LETOVIC, byl autorem pomníku A. komárek z Letovic, pomník byl odhalen 13. června roku 1926.

Stašovské bodlo 28.7.2018

Červen 30th, 2018 by AV No comments »

32266852_2110329735662744_8788347280617897984_o

ČEZ versus podomní obchodníci s energiemi

Červen 29th, 2018 by AV No comments »

V těchto dnes byl doručen na obecní úřad oficiální dopis společnosti ČEZ Distribuce s upozorněním na neseriózní podomní obchodníky s energiemi, kteří se vydávají za zaměstnance společnosti ČEZ.

Několik rad z tohoto dopisu:

1. jako distributor elektrické energie  nevybíráme žádnou hotovost
2. nepotřebujeme od klientů na místě předkládat žádné doklady

3. do objektů vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně, např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů a podobně

4. naši zaměstnanci u sebe mají vždy služební průkaz s fotografií a jejich identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860

www.cez.cz/nedejtese

 

 

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele

Červen 29th, 2018 by AV No comments »

V těchto dnech bylo zjištěno úmyslné a nevratné poškození vzrostlého jasanu na místním hřbitově. Neznámý pachatel navrtal do kořenového systému stromu otvory do kterých 20180621_142643lil kapalinu, poškozující oběhový systém Jasanu.

Uvedená záležitost byla předána k šetření Policii ČR. Za informace vedoucí k dopadení pachatele, vypsal starosta obce odměnu ve výši 5.000,- Kč. Děkujeme za pomoc.

 

Restaurování pískovcových soch před místním kostelem

Duben 17th, 2018 by AV No comments »

Obec Stašov získala v říjnu loňského roku  dotaci Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v hodnotě 249 tisíc korun na opravu dvou soch – sousoší Piety z roku 1874 (“oplakávání” – sousoší Panny Marie a Ježíše Krista) a Kříž s tělem Krista z roku 1909. v průčelí místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Celkové náklady na restaurování obou pískovcových soch budou činit 356 tis.Kč, práce provádí akreditovaný restaurátor pan Daniel Bartoš ze Svitav.

20180410_19320320180410_193132

 

Dětský karneval 10.3.2018 obrazem

Březen 1st, 2018 by AV No comments »

Screenshot_2018-03-01-20-46-25_cz.seznam.email_1519933639350IMG_20180310_135333IMG_0709IMG_20180310_141809IMG_20180310_133037

Masopust 10.2.2018 obrazem

Únor 28th, 2018 by AV No comments »

masopust

IMG_20180210_141605 IMG_20180210_142925IMG_20180210_140812IMG_20180210_155723