Dokumenty

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

Formulář  žádosti o finanční příspěvek na DČOV: 

Formulář žádosti o pokácení stromu:

Stromy, které bezprostředně neohrožují životy a majetek, lze kácet pouze v období vegetačního klidu které je od 1.listopadu do 31. března kalendářního roku! Žádosti o pokácení stromů se přijímají na obecním úřadě na začátku období vegetačního klidu, aby je bylo možné schválit v daném období.

Žádost musí obsahovat specifikaci stromu, zakreslení do plánku, pro určení přesné polohy stromu.

Žádosti jsou zasílány na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky – na základě jejich posouzení pak vydává OÚ rozhodnutí.

 

Formulář žádosti o zrušení hrobového místa: 

Žádost o odkoupení obecního pozemku:

Žádost o odkoupení pozemku je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit na příslušný úřad. Je nutné vyplnit číslo parcely, rozlohu, katastrální území, ale i vaše identifikační údaje

Doklady potřebné ke změně/přihlášení trvalého pobytu

platný občanský průkaz

pokud jsem majitelem nemovitosti, kam se přihlašuji: výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu opatřenou razítkem katastrálního úřadu – tyto dokumenty nesmí být starší 1 roku

pokud nejsem majitelem nemovitosti, kam se chci přihlásit, je nutné zajistit si písemný souhlas majitele a předložit stejné dokumenty viz výše na jméno majitele, nebo se dostavit  s majitelem osobně.

Comments are closed.