Pozemky

Ceny pozemků od 25.5.2023:

100,-Kč   ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda

100,-Kč   trvalý travní porost

100,-Kč   zahrada

500,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek

Prodej  a pronájem pozemků:

Schůze zastupitelstva ze dne 22.11.2023

Záměr pronájmu:

p.č.144/2 pro společnost Agronea a.s. Polička na dobu pronájmu na 2 roky s výpovědní lhůtou 1 rok Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 7 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 11.9.2023

Pronájem pozemků:

p.č.245/1, st.136 a část pozemku 2129/20 – prostor pod teletníkem pro spásání koňmi a dále st.p.č. 245 a st.244 + p.č.2129/20 část – kolem teletníku. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemků poměrem 7 hlasů pro.

Prodej pozemků:

Schválení GP 412-251/2023 k již schválenému prodeji části původního pozemku p.č. 3094/1. Zároveň dojde ke směně nově vzniklého pozemku p.č.3091/2 o výměře 18 m2 ve prospěch obce Stašov za stejnou cenu za m2, za kterou obec část původního pozemku p.č. 3094/1 prodává. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části původního pozemku p.č. 3094/1 za podmínky realizace směny nově vzniklého pozemku 3091/2 ve prospěch obce Stašov za výše uvedených podmínek poměrem 7 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 18.7.2023

Záměr pronájmu:

p.č.245/1, st.136 a část pozemku p.č.2129/20 – louka pod teletníkem – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 5 pro, 1 proti

st.245 a st.244 + část p.č.2129/20 – kolem teletníku – – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 5 pro, 1 proti

Směna p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje realizaci směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem        6 pro. Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.6.2023

Záměr prodeje:

p.č. 299/2 část – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 proti,

Záměr směny:

Záměr směny p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr realizace směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem 7 pro.

Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Záměr dispozice s pozemkem:

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 3246 – záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí včetně příloh – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr dispozice s pozemkem p.č.3246 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí včetně příloh poměrem hlasů 6 pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva ze dne 25.5.2023

Prodej:

Manžele Mauerovi Josef a Iveta 2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků na základě GP 408-72/2023. Zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 28.2.2023

Záměr prodeje:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. Bude vypracován GP.

Prodej:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část manželé Ladýřovi – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej dle GP 407-56/2023 poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2023

Záměr prodeje:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část a 2129/20 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Bude vypracován GP na náklady kupujícího, který vymezí pruh 2m šíře od hlavní komunikace, který v budoucnu bude zahrnovat chodník v majetku obce, na tento pruh bude vytvořeno VB právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti.

č. 264/3, 265/3, 266, 267, 300, 302, 301,  176 – hospodářská činnost, přístupová cesta ke stavebnímu pozemku – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje poměrem 8 proti,  zdržel se 1

Prodej:

č. 301, 302, 176 Vogl Matyáš – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, zdrželi se 2. Na uvedených pozemcích bude prověřena vodovodní sít, případně bude zřízeno věcné břemeno. Kupní smlouva bude vypracována za standardních podmínek pro stavbu RD.

Zastupitelstvo obce Stašov zároveň pověřuje starostu obce k podání výpovědi z nájemní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce.

č. 1061 část, 131 část, 2194, 2129/5 část část dle GP 402-1930/2022 Šurý Martin – odkoupení zahrady kolem domu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle přiloženého GP 402-1930/2022 poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část, 2194 část – Šurý Martin. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 2194 a 2129/5 – části dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel pro Křivka Michal.

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

p.Melišík Miroslav – GP 400-165-2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

Ferren Hana (Houdková) žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.6.2023

Záměr prodeje:

p.č. 299/2 část – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 proti,

Záměr směny:

Záměr směny p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr realizace směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem 7 pro.

Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Záměr dispozice s pozemkem:

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 3246 – záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí včetně příloh – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr dispozice s pozemkem p.č.3246 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí včetně příloh poměrem hlasů 6 pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva ze dne 25.5.2023

Prodej:

Manžele Mauerovi Josef a Iveta 2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků na základě GP 408-72/2023. Zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 28.2.2023

Záměr prodeje:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. Bude vypracován GP.

Prodej:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část manželé Ladýřovi – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej dle GP 407-56/2023 poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2023

Záměr prodeje:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část a 2129/20 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Bude vypracován GP na náklady kupujícího, který vymezí pruh 2m šíře od hlavní komunikace, který v budoucnu bude zahrnovat chodník v majetku obce, na tento pruh bude vytvořeno VB právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti.

č. 264/3, 265/3, 266, 267, 300, 302, 301,  176 – hospodářská činnost, přístupová cesta ke stavebnímu pozemku – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje poměrem 8 proti,  zdržel se 1

Prodej:

č. 301, 302, 176 Vogl Matyáš – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, zdrželi se 2. Na uvedených pozemcích bude prověřena vodovodní sít, případně bude zřízeno věcné břemeno. Kupní smlouva bude vypracována za standardních podmínek pro stavbu RD.

Zastupitelstvo obce Stašov zároveň pověřuje starostu obce k podání výpovědi z nájemní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce.

č. 1061 část, 131 část, 2194, 2129/5 část část dle GP 402-1930/2022 Šurý Martin – odkoupení zahrady kolem domu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle přiloženého GP 402-1930/2022 poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část, 2194 část – Šurý Martin. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 2194 a 2129/5 – části dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel pro Křivka Michal

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

p.Melišík Miroslav – GP 400-165-2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

Ferren Hana (Houdková) žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.6.2023

Záměr prodeje:

p.č. 299/2 část – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 proti,

Záměr směny:

Záměr směny p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr realizace směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem 7 pro.

Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Záměr dispozice s pozemkem:

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 3246 – záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí včetně příloh – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr dispozice s pozemkem p.č.3246 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí včetně příloh poměrem hlasů 6 pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva ze dne 25.5.2023

Prodej:

Manžele Mauerovi Josef a Iveta 2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků na základě GP 408-72/2023. Zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 28.2.2023

Záměr prodeje:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. Bude vypracován GP.

Prodej:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část manželé Ladýřovi – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej dle GP 407-56/2023 poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2023

Záměr prodeje:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část a 2129/20 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Bude vypracován GP na náklady kupujícího, který vymezí pruh 2m šíře od hlavní komunikace, který v budoucnu bude zahrnovat chodník v majetku obce, na tento pruh bude vytvořeno VB právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti.

č. 264/3, 265/3, 266, 267, 300, 302, 301,  176 – hospodářská činnost, přístupová cesta ke stavebnímu pozemku – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje poměrem 8 proti,  zdržel se 1

Prodej:

č. 301, 302, 176 Vogl Matyáš – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, zdrželi se 2. Na uvedených pozemcích bude prověřena vodovodní sít, případně bude zřízeno věcné břemeno. Kupní smlouva bude vypracována za standardních podmínek pro stavbu RD.

Zastupitelstvo obce Stašov zároveň pověřuje starostu obce k podání výpovědi z nájemní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce.

č. 1061 část, 131 část, 2194, 2129/5 část část dle GP 402-1930/2022 Šurý Martin – odkoupení zahrady kolem domu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle přiloženého GP 402-1930/2022 poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část, 2194 část – Šurý Martin. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 2194 a 2129/5 – části dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel pro Křivka Michal

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

p.Melišík Miroslav – GP 400-165-2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

Ferren Hana (Houdková) žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.6.2023

Záměr prodeje:

p.č. 299/2 část – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 proti,

Záměr směny:

Záměr směny p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr realizace směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem 7 pro.

Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Záměr dispozice s pozemkem:

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 3246 – záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí včetně příloh – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr dispozice s pozemkem p.č.3246 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí včetně příloh poměrem hlasů 6 pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva ze dne 25.5.2023

Prodej:

Manžele Mauerovi Josef a Iveta 2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků na základě GP 408-72/2023. Zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 28.2.2023

Záměr prodeje:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. Bude vypracován GP.

Prodej:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část manželé Ladýřovi – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej dle GP 407-56/2023 poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2023

Záměr prodeje:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část a 2129/20 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Bude vypracován GP na náklady kupujícího, který vymezí pruh 2m šíře od hlavní komunikace, který v budoucnu bude zahrnovat chodník v majetku obce, na tento pruh bude vytvořeno VB právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti.

č. 264/3, 265/3, 266, 267, 300, 302, 301,  176 – hospodářská činnost, přístupová cesta ke stavebnímu pozemku – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje poměrem 8 proti,  zdržel se 1

Prodej:

č. 301, 302, 176 Vogl Matyáš – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, zdrželi se 2. Na uvedených pozemcích bude prověřena vodovodní sít, případně bude zřízeno věcné břemeno. Kupní smlouva bude vypracována za standardních podmínek pro stavbu RD.

Zastupitelstvo obce Stašov zároveň pověřuje starostu obce k podání výpovědi z nájemní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce.

č. 1061 část, 131 část, 2194, 2129/5 část část dle GP 402-1930/2022 Šurý Martin – odkoupení zahrady kolem domu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle přiloženého GP 402-1930/2022 poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část, 2194 část – Šurý Martin. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 2194 a 2129/5 – části dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel pro Křivka Michal

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

p.Melišík Miroslav – GP 400-165-2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

Ferren Hana (Houdková) žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro.

Comments are closed.