Ostatní

AZASS závěrečný účet 2023

.

Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO Svazek obcí AZASS

Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za r. 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete na adrese www.azass.czROZPOČET

http://azass.cz/?stranka=rozpocet

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese:

Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička, objekt E, 2. NP po předchozí domluvě na: tel. 731 043 601, info@azass.cz 

.

Mikroregion Poličsko- závěrečný o čet a zpráva o přezkoumání hospodaření 2023

Vyvěšeno: 2.6.2024 Svěšené 28.6.2024

.

Nabídka pronájmu obecního bytu

Obec Stašov pronajme obecní byt obytného domu č.p. 178 v obci Stašov.

Byt I. kategorie č. 1 o velikosti 3+1 o celkové výměře 100m2.

Smlouva o nájmu se uzavírá na 1 rok s možností prodloužení.

Nájemce si sám hradí spotřebu elektrické energie a vody, společné topení tepelným čerpadlem.

Výše nájemného a podrobné informace na vyžádání v úředních hodinách út 15-17 hod či emailem starosta@stasov.cz

Vyvěšeno: 1.6.2024

.

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu:

.Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu:

AZASS návrh rozpočtu 2024:

Zveřejněno: 20.11.2023

.

Mikroregion Poličsko návrh rozpočtu pro rok 2024

vyvěšeno 13.11.2023, Svěšeno 11.12.2023

.

Vyjádření ministerstva vnitra k podanému podnětu Podnět ke kontrole výkonu samostatné působnosti obce Stašov

.

Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO – Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.mikroregion.policka.org v elektronické podobě. Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Vyvěšeno:15.8.2023 Svěšeno 15.8.2024

.

Vyvěšeno: 27.7.2023 Svěšeno: 2.10.2023

.

Svazek obcí AZASS zveřejnění záv. účtu SO AZASS za r. 2022

Vyvěšeno: 26.5.2023 Svěšeno: 27.6.2023

.

Mikroregion Poličsko – závěrečný účet, pozvánka na schůzi VS

Vyvěšeno: 23.5.2023 Sejmuto: 16.6.2023

.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SVITAVY, MILADY HORÁKOVÉ 366/6, 568 02 SVITAVY

ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2023, které se nacházejí na území Vaší obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-hradec-kralove

v třídění podle Územních pracovišť Úřadu a okresů, bude nadále pravidelně pololetně aktualizován.

priloha_1145388828_1_Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2023

Snímek obrazovky 2023-02-18 102910

Vyvěšeno: 1.2.2023 Svěšeno: 31.12.2023

.

MěÚ Polička – odbor dopravy: Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy úpravy provozu na pozemních komunikacích

Příloha č.1 Návrh přechodného DZ II.a II.třídy_2023

Vyvěšeno: 31.12.2023 Svěšeno: 31.12.2023

.

Mikroregion Poličsko návrh rozpočtu na rok 2023, návrh Mikrovýhled 2024-2026, Pozvánka na schůzi valného shromáždění 30.11.2022:

Vyvěšeno: 14.11.2022 Svěšeno: 31.12.2022

.

Svazek obcí AZASS návrh rozpočtu SO AZASS na r. 2023

Vyvěšeno: 08.9.2022 Svěšeno: 30.10.2022

.

Svazek obcí Mikroregion Poličsko zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.mikroregion.policka.org  v elektronické podobě. Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí

Vyvěšeno: 2.1.2022 Svěšeno: 31.3.2022

.

Svazek obcí Mikroregion Poličsko zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2020 na svých internetových stránkách www.mikroregion.policka.orgv elektronické podobě. Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Vyvěšeno: 22.7.2021 Svěšeno: 31.8.2021

.

Žádost o zveřejnění informace – pitná vodaŽádost o poskytnutí informace dle zákona č.106_1999 Sb_web

Zveřejněno: 14.7.2021 Svěšeno: 31.8.2021

.

Svazek obcí AZASS – návrh závěrečného účtu SO AZASS za r. 2020″

Vyvěšeno: 9.6.2021 Svěšeno: 31.8.2021

.

Mikroregion Poličsko -schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019

Svazek obcí Mikroregion Poličsko zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019 na svých internetových stránkách www.mikroregion.policka.org v elektronické podobě. Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Vyvěšeno 13.7.2020 Svěšeno: 31.8.2020

.

SO AZASS Závěrečný účet za rok 2019:

Zveřejněno dne: 24.6.2020 Svěšeno: 31.8.2020

.

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Schválený rozpočet na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS, IČ 68208146 v plném znění najdete na adrese: www.azass.cz – Rozpočet http://azass.cz/?stranka=rozpocet

Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout na adrese: Svazek obcí AZASS, Eimova 294, 572 01 Polička Kontakt: Mgr. Vít Češka, tel. 731 043 601, azass@tiscali.cz

Zveřejněno dne:  11.12.2019 Svěšeno: 31.1.2020

.

Návrh rozpočtu OS AZASS na 2020:

Zveřejněno dne:  19.11.2019 Svěšeno: 31.12.2019

.

Informace o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí AZASS

Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za r. 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, naleznete na adrese www.azass.cz – ROZPOČET

Zveřejněno dne:  7.6.2019

.

Mikroregion Poličsko – pozvání na valné shromáždění do Poličky ve středu 12. 6. 2019 od 14:30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička.

Vyvěšeno 27.5.2019 Svěšeno: 12.6.2019

.

Návrh závěrečného účtu SO AZASS za r. 2018:

Vyvěšeno 21.5.2019 Svěšeno: 25.6.2019

.

Informace volebním stranám: 

Vyvěšeno: 8.4.2019, Svěšeno 25.5.2019

.

Pozvánka na valné shromáždění Mikroregionu Poličsko 3.12. 2018 ve 14:30 v zasedací místnosti MěÚ Polička: 

Vyvěšeno: 20.11.2018 Svěšeno: 31.12.2018

Mikroregion Návrh rozpočtu pro rok 2019 a výhledu 2020 – 2022: 

Vyvěšeno: 16.11.2018 Svěšeno: 30.1.2019

Výzva RU ke kontrole návrhu hlasovacích lístků:  Vyzva_RU_ke_kontrole_navrhu_HL

Publicita Stašov

Volby 2018 Informace volebním stranám:

Vyvěšeno: 1.8.2018 Svěšeno: 30.11.2018

MU Polička VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody:

Vyvěšeno: 25.7.2018, Svěšeno: 30:11.2018

Mikroregion Poličsko informace o zveřejnění:

Vyvěšeno: 17.12.2017, Svěšeno: 30.1.2018

Oznámení voličům o době a místě konání voleb 2018: 

Vyvěšeno: 17.12.2017, Svěšeno: 31.12.2017

SO_AZASS:

Vyvěšeno: 2.12.2017, Svěšeno: 31.3.2018

Návrh rozpočtu AZASS na r. 2018 a nově také rozpočtového výhledu 2019:

Vyvěšeno: 14.11.2017, Svěšeno: 31.3.2018

Valné shromáždění Mikroregionu Poličsko, které se uskuteční ve středu 29. listopadu v16:00 v zasedací místnosti MěÚ Polička:

Vyvěšeno: 14.11.2017, Svěšeno: 31.3.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Poličsko:

Vyvěšeno: 30.7.2017, Svěšeno 30.8.2017

Návrh závěrečného účtu SO AZASS: 

Vyvěšeno: 18.5.2017, Svěšeno 30.8.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 – příloha č. 2Závěrečný účet za rok 2016Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – příloha č.1

Vyvěšeno: 10.5.2017 (schváleno 2.5.2017 č. usnesení 25)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 – příloha č. 2Závěrečný účet za rok 2016Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – příloha č.1

Vyvěšeno: 10.4.2017 Svěšeno: 10.7.2017

Dobrovolné svazky obcí a měst – povinně zveřejňované informace:

Vyvěšeno: 21.3.2017, Svěšeno: 21.5.2017

Informace o zveřejnění SO AZASS 2017 

Vyvěšeno: 21.3.2017, Svěšeno: 21.5.20217

Svazek obcí Mikroregion Poličsko rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno: 22.2.2017, Svěšeno: 22.2.2018

Návrh rozpočtu svazku obci AZASS:  

Vyvěšeno: 18.11.2016, Svěšeno: 31.12.2016

Návrh rozpočtu obce Stašov pro rok 2017: NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017

Vyvěšeno: 18.11.2016,  Svěšeno: 30.12.2016

valné shromáždění Mikroregionu + návrh rozpočtu pro rok 2017

Vyvěšeno: 14.11.2016 Svěšeno: 30.11.2016

Odstranění nevyhovující kvality pitné vody III

Vyvěšeno: 2.6.2016, Svěšeno: 30.7.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2015: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 + příloha 2, Příloha č.1 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno: 10.5.2015, Svěšeno: 30.7.2016

Závěrečný účet obce Stašov za rok 2015: Závěrečný účet obce Stašov za rok 2015

Vyvěšeno: 10.5.2015, Svěšeno: 30.7.2016

Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2016: 06_2016_rozpocet_SO_AZASS_NAVRH

Vyvěšeno: 30.11.2015, Svěšeno:30.12.2015

Návrh rozpočtu obce Stašov pro rok 2016:

Vyvěšeno: 20.11.2015, Svěšeno:30.12.2015

Kompostéry pro obec Stašov: Výzva k podání nabídky,  Zadávací dokumentace, P1_Kryci list nabidky, P2_Technicka specifikace, P3_Prohlaseni o splneni zakladni kvalifikace, P4_Navrh kupni smlouvy, P6_Cestne_prohlaseni o splneni ekonomicke a financni zpusobilosti,

Vyvěšeno: 12.6.2015  Svěšeno:30.7.2015

Závěrečný účet SO AZASS:

Vyvěšeno: 1.6.2015  Svěšeno: 30.7.2015

Závěrečný účet obce Stašov za rok 2014: Závěrečný účet za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Stašov za rok 2014:

Vyvěšeno: 20.5.2015 Svěšeno: 30.7.2015

Mikroregion Poličsko: pozvánka, závěrečný účet 2014 a zpráva o přezkumu

Vyvěšeno: 18.5.2015 Svěšeno: 3.6.2015

Státní pozemkový úřad – zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu: 275987562 Stašov pozemky

Vyvěšeno: 6.5.2015, Svěšeno: bude 5.8.2015

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Stašov:

Vyvěšeno: 5.5.2015 Svěšeno:5.8.2015

leták VPP-OP LZZ za rok 2014

Vyvěšeno: 6.1.2015, Svěšeno: bude 30.6.2015

Návrh rozpočtu AZASS 2015

Vyvěšeno: 24.11.2014, Svěšeno: 30.12.2014

Návrh rozpočtu obce Stašov pro rok 2015

Vyvěšeno: 24.11.2014, Svěšeno: 30.12.2014

Valné shromáždění Mikroregionu Poličsko

valné shromáždění Mikroregionu Poličsko

Vyvěšeno 10.11.2014, Svěšeno: 15.12.2014

Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov II etapa

Vyvěšeno:20.6.2014,  Svěšeno: 20.7.2014

Závěrečný účet SO AZASS

Vyvěšeno: 23.5.2014 Svěšeno: 23.6.2014

Návrh závěrečného účtu obce Stašov za rok 2013: 

Vyvěšeno: 15.5.2014 Svěšeno: 30.6.2014
Podpora meziobecní spolupráce – rádi bychom Vás chtěli informovat o zahájení projektu Podpora meziobecní spolupráce (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) na území správní obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Polička. Tento projekt, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR a smluvním partnerem v regionu je město Bystré, v současné době startuje ve170 SO ORP v celé České republice (tj. 83% všech SO ORP).

Cílem projektu je podpořit meziobecní spolupráci v území a nalézt společnou řeč ve třech povinných oblastech (mateřské a základní školství, sociální služby a nakládání s odpady) a jedné volitelné (takové, která je v regionu relevantní k řešení). Měl by vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí „zezdola“, podle jejich místních potřeb a přání.

Návrh rozpočtu obce Stašov pro rok 2014 

Vyvěšeno: 15.11.2013  Svěšeno 12.12.2013

Návrh rozpočtu AZASS pro 2014 –

Vyvěšeno: 22.11.2013  Svěšeno: 26.12.2013

Valné shromáždění Mikroregionu Poličsko

ve středu 4. 12. 2013

od 14:15 hod v zasedací místnosti MěÚ Polička

Na programu jednání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko bude:

Schválení navýšení příspěvku pro MAS Poličsko pro rok 2014

Návrh rozpočtu svazku na rok 2014 a jeho schválení

Rozpočtový výhled svazku na roky 2015-2017 a jeho schválení

Zhodnocení dotací roku 2013

Plánované dotace pro rok 2014

Různé

Pozvánka na jednání a návrh rozpočtu svazku musí být zveřejněny 15dnů před jednáním valného shromáždění na úředních deskách (i elektronických) všech členských obcí.

Vyvěšeno: 13.11.2013  Svěšeno: 13.12.2013

Pardubický kraj – Veřejná vyhláška – ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č.1 :

Vyvěšeno: 31.10.2013  Svěšeno: 13.12.2013

Katastrální úřad pro Pardubický kraj- Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Stašov:

Vyvěšeno: 17.9.2013  Svěšeno: 6.11.2013

Závěrečný účet SO AZASS za r. 2012

– návrh Závěrečného účtu SO AZASS za rok 2012

příloha č. 1 návrhu Závěrečného účtu za rok 2012 –  Údaje o plnění příjmů a výdajů

– příloha č. 2 návrhu Závěrečného účtu za rok 2012 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2012

– informace o místu a době konání valné hromady – členské schůze SO AZASS dne 12.6.2013

Vyvěšeno: 28.5.2013  Svěšeno: 12.6.2013

Mikroregion Poličsko – pozvánka na schůzi, předložení závěrečného účtu za rok 2012 a zpráva auditora

Vyvěšeno: 20.5.2013     Svěšeno: 30.6.2013

Návrh závěrečného účtu obce Stašov pro rok 2012:

Vyvěšeno: 10.5.2013  Svěšeno: 20.10.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2013

Vyvěšeno: 10.5.2013    Svěšeno: 15.6.2013

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 13.12.2012   Svěšeno: 1.1:2013

Návrh rozpočtu obce Stašov pro rok 2013 – schválen dne 13.12.2013

Vyvěšeno: 10.12.2012    Svěšeno:31.1:2013

Svazek obcí AZZAS – návrh rozpočtu pro rok 2013

Vyvěšeno: 13.11.2012  Svěšeno: 13.12.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2011

Vyvěšeno: 18.5.2012      Svěšeno: 30.6.2012

Návrh závěrečného účtu za rok 2011 a výkaz FIN 12_2011

Vyvěšeno: 18.5.2012  Svěšeno: 30.6.2012

Vybavenost obce Stašov

Vyvěšeno: 30.3.2012    Svěšeno: 27.5.2012

Návrh rozpočtu pro rok 2012

Vyvěšeno: 3.11.2011      Svěšeno: 31.12.2011

Pozemkový fond ČR oZN– oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Vyvěšeno: 19.9.2011   Svěšeno: 31.12.2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Stašov –

Vyvěšeno: 11.7.2011      Svěšeno: 31.12.2011

Městský úřad Polička – Stavební úřad – Územní rozhodnutí o změně využití území:

Změna využití pozemku p.č.1093 v katastrálním území Stašov z kultury orná půda na kulturu les-

Vyvěšeno: 1.6.2011       Svěšeno: 1.7.2011

Svazek obcí AZASS – závěrečný účet za rok 2010

Vyvěšeno: 1.6.2011   Svěšeno: 1.7.2011

Svazek obcí AZASS – závěrečný účet 2011

Vyvěšeno: 26.5.2011   Svěšeno: 26.6.2011

Pozemkový úřad Svitavy – Informace k vydanému rozhodnutí týkajícího se určení hranic pozemků

Vyvěšeno: 5.5.2011      Svěšeno: 8.6.2011

Návrh závěrečného účtu obce Stašov za rok 2010

Vyvěšeno: 5.5.2011    Svěšeno: 5.7.2011

Veřejná vyhláška – zahájení řízení O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚZEMNÍ PLÁN STAŠOV

Veřejná vyhláška s podrobnostmi o termínu a místě konání veřejného projednání a dokumentace návrhu opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění viz přílohy.

Vyvěšeno: 2.5.2011   Svěšeno:  7.7.2011

Městský úřad Polička – Stavební úřad – Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání jednání

Změna využití pozemku p.č.1093 v k.ú. Stašov z kultury orná půda na kulturu les

Vyvěšeno 28.4.2011                        Svěšeno: 30.5.2011

Finanční úřad Svitavy – Veřejná vyhláška

ode dne 27.04.2011 do dne 27.05.2011 je v budově Finančního úřadu ve Svitavách kancelář č. dveří 1 ve dnech

pondělí      od 8 do 17 hodin

úterý         od 8 do 15 hodin

středa       od 8 do 17 hodin

čtvrtek      od 8 do 15 hodin

pátek        od 8 do 13:30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 54141/11/263960602176, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně    DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

Vyvěšeno 27.4.2011                          Svěšeno: 27.5.2011

Závěrečný účet Mikroregion Poličsko za rok 2010.

Vyvěšeno: 20.4.2011                           Svěšeno: 21.5.2011

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú.Stašov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Vyvěšeno: 15.3.2011                          Svěšeno: 5.4.2011

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Stašov

Vyvěšeno: 15.12.2010                   Svěšeno: 3.1.2011

Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2011

Vyvěšeno: 30.11.2010                   Svěšeno: 15.12.2010

Comments are closed.