Obecní a veřejné vyhlášky

Platné vyhlášky pro rok 2024

Vyvěšeny 22.11.2023 Svěšeny:

.

Platné vyhlášky pro rok 2023

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno:

.

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Bobr 2023

Vyvěšeno: 22.11.2023 Svěšeno:

.

Veřejná vyhláška Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk (VV)
Oznámení veřejného projednání návrhu- Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno: 29.7.2023

.

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Pardubický kraj – Daň z nemovitých věcí pro rok 2023

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – krátkodobé uzavírky v době odstřelu lomu pro rok 2023

Vyvěšeno: 5.12023

Obecně závazná vyhláška 1/2022: Obecně závazná vyhláška č. 1_2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška 2/2021: Obecně závazná vyhláška č. 2_2021 o stanovení systému třídění odpadu

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 4/2017: Obecně závazná vyhláška 4_2017_hluk

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 3/2017: Obecně závazná vyhláška 3_2017_noční klid

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 2/2017: Obecně závazná vyhláška 2_2017_ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2017: Obecně závazná vyhláška 1_2017_MŠ

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2010 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Obecně závazná vyhláška 1_2010 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2006 o místním poplatků ze psů – Obecně závazná vyhláška 1_2006_o místním poplatku ze psů

Comments are closed.