Obecní a veřejné vyhlášky

Platné vyhlášky pro rok 2024

Veřejná vyhláška FU pro PK – zveřejnění hromadného předpisného seznamu pro platby daně z nemovitosti pro rok 2024

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy PardubickyKrajBobr23

Vyvěšeno: 15.1.2024 Svěšeno:

.

Vyvěšeny 22.11.2023 Svěšeny: 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška 2/2021: Obecně závazná vyhláška č. 2_2021 o stanovení systému třídění odpadu

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 4/2017: Obecně závazná vyhláška 4_2017_hluk

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 2/2017: Obecně závazná vyhláška 2_2017_ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Stašov 1/2017: Obecně závazná vyhláška 1_2017_MŠ

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno:

.

Veřejná vyhláška Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk (VV)
Oznámení veřejného projednání návrhu- Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno: 29.7.2023 Svěšeno 31.12.2023

.

Comments are closed.