Poplatky 2024

Rok 2024

poplatek za odpad:

1.074,-Kč/ osoba s pobytem v obci dle  § 10 b zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1074- Kč /stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

poplatek ze psů:       50,- Kč / pes, každý další 75,-Kč

poplatek nájemného za hrobové místo:       50,- Kč / m2 a rok. Smlouva bude uzavřena na 10 let. Z uvedené částky je stanoveno nájemné ve výši 20,-Kč a rok a 30,- Kč a rok za služby.

Poplatky lze platit hotově v úřední hodiny na obecním úřadě každé úterý 15 -17 hod nebo převodem na účet obce:

Nové číslo účtu: KB 123-9760530267 /0100 

variabilní číslo = číslo popisné (u poplatků), číslo faktury (u faktur za vodu), do popisného pole zadejte jméno a o jaký poplatek/fakturu se jedná, za koho platíte. Děkujeme.

Poplatky jsou splatné do konce měsíce března daného roku

Pitná voda cena:

  • 60,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty
  • 60,-Kč za 1m3 osoba s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb (obec poskytne slevu ve výši 25,- Kč za 1m3 do 20m3 za osobu – půlročního odběru, nad tuto spotřebu platí cena ve výši 60,-Kč za 1m3)

Ceny vodného jsou platné od 1.4.2024

Comments are closed.