Úřední deska

Obecní Vyhlášky

Ostatní

Pozemky

Rozpočet

Veřejnoprávní smlouvy

Zápisy ze schůzí

Rozbory vody

 

Řád veřejného pohřebiště obce Stašov 2020: Řád veřejného pohřebiště obce Stašov 2020

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

Obec Stašov se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.obec-stasov.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.
Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

1) z důvodu nepřiměřené zátěže:

• některé ze zveřejněných dokumentů jsou naskenované bez strojově čitelného textu. Kritérium 1.1.1

2) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

• komponenty třetích stran použité na webu nemusí splňovat podmínky o přístupnosti (např. facebook, mapy, youtube.com, chaptcha, apod.)

• některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2)

 

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.06.2022

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům prosím zasílejte na adresu: stasov@stasov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

 

 

 

Comments are closed.