2 června, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Úřední hodiny obce:  v letním období od 18.6.2024 – 25.8.2024 každé úterý od 17-19 hod!  25.6.2024 bude OU uzavřen z důvodu dovolené

                                    Knihovna každé úterý od 15-16 hod. 

e-maily obce: starosta@stasov.cz, mistostarosta@stasov.cz, ucetni@stasov.cz, stasov@stasov.cz

Žádáme občany, aby pro platby obecních poplatků a dalších plateb maximálně využívali bezhotovostního bankovního převodu.

Číslo účtu: KB 123-9760530267/0100

variabilní číslo = číslo popisné (u poplatků), číslo faktury (u faktur za vodu), do popisného pole zadejte jméno a o jaký poplatek/fakturu se jedná, popřípadě za koho platíte. Děkujeme.

Provozovatelem obecního vodovodu je od 1.4.2019 obec Stašov

Kontakt v případě poruchy: pan Kuda Pavel 606 543 374

ODEČTY VODOMĚRŮ PROBÍHAJÍ VZDY V MĚSÍCÍCH BŘEZEN A ZÁŘÍ KAŽDÉHO ROKU.

V PŘÍPADĚ NEZASTIŽENÍ PRACOVNÍKEM OBCE JE POTŘEBA NAHLASIT AKTUÁLNÍ STAV NA OBECNÍ ÚŘAD.

V PŘÍPADĚ NENAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU BUDE ÚČTOVÁNA  ČÁSTKA DLE PŘEDCHOZÍHO POLOLETÍ.

Dětský den ve stylu vaření 22.6.2024

16 června, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Výsledky voleb do evropského parlamentu 7.-8.6.2024

9 června, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Nové herní a odpočinkové prvky

2 června, 2024 by AV Žádné komentáře. »

V minulých dnech nám firma Antoš nainstalovala v obci nové herní a odpočinkové prvky. Prosím o dodržování upozornění, že do 18.6.2024 se prvky zatím nesmí používat, tak aby správně zatvrdl použitý beton. Děkujeme OÚ

Dotace na restaurování a znovu osazení dvou pískovcových soch na hřbitově v obci Stašov

2 května, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Obec Stašov získala v minulých dnech dotaci od Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. na restaurování a znovu osazení dvou pískovcových soch Krista a sv. Anny, nyní umístěných v místním kostele.

Celkové odhadované náklady na restaurování 120 tis. Kč, poskytnutá dotace 80 tis. Kč.

Bezplatný seminář k dotačním možnostem pro RD a BD 14.5.2024

2 května, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Odstávka elektřiny 6.5.2024

15 dubna, 2024 by AV Žádné komentáře. »

Nové sběrné nádoby na jedlé oleje

6 dubna, 2024 by AV Žádné komentáře. »

V průběhu příštího týdne budou na vybraných kontejnerových stáních umístěny nové nádoby na sběr jedlých olejů – zelené popelnice. Více viz přiložený letáček.

Oprava Kaple Panny Marie Zázračné Balda/Modřec

6 března, 2024 by AV Žádné komentáře. »

V letošním roce by Lesy České republiky měly opravit Kapli Panny Marie Zázračné u bývalých lázní Balda.

Bude provedeno vybourání podlahové konstrukce, dále budou odstraněny vnitřní omítky a lokálně venkovní fasáda, odstraněny budou stávající otvorové prvky. Svislé nosné obvodové zdivo z opuky nebude stavebními úpravami dotčeno.

Dožité dřevěné vstupní dveře budou vybourány a nahrazeny novými dřevěnými. Taktéž všechna poškozená okna budou vybourána a nahrazena dřevěnými jednoduchými okny. Stávající kamenný portál bude odborně restaurován. Pod podlahovou konstrukcí bude provedeno drenážní potrubí pro zajištění provětrávání podlahy a obvodového zdiva. Následně bude provedena nová skladba podlahové konstrukce.

Vnitřní povrchy stěn a stropu v objektu bude opatřen novou paropropustnou malbou. Dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti biologickému napadení dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi.

Masopustní veselí ve Stašově 10.2.2024

30 ledna, 2024 by AV Žádné komentáře. »