Adventní zastavení v kostele a rozsvěcení vánočního stromu

25 listopadu, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Sbírka záchranná stanice Pasíčka

20 listopadu, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Krásný den, 

dovoluji si Vám zaslat tiskovou zprávu ke spuštění finanční sbírky na platformě Donio.cz.

Rádi bychom vybrali milion korun který poslouží na dofinancování projektu „Modernizace Pasíčka 2022“. 

Cílem projektu je vybudování komplexu multifunkčních voliér, převážně pro rehabilitaci velkých druhů ptáků. 

Více informací k tomuto projektu se dozvíte přímo ve sbírce https://www.donio.cz/pomozte-nam-vzletnout 

Je velmi složité shánět peníze na tak obrovský projekt a proto budeme velmi vděčni za Vaši spolupráci, propagaci a podporu.

 Mnohokrát děkujeme.

S přáním krásného dne

Andrea Laki

Záchranná stanice Pasíčka

+420 606 714 386

www.pasicka.cz

Obchůdek „U lípy“ a objednávky pečiva

11 listopadu, 2023 by AV Žádné komentáře. »

 V červnu tohoto roku se podařilo opět otevřít obchůdek v obci. Pokud jej ale chceme udržet, je potřeba v něm také nakupovat.

Obchůdek je dotován nemalou měrou jak ze strany obce, tak i Pardubického kraje.

Pro malé odběry je problém se závozem zejména čerstvého pečiva a z dlouhodobého hlediska je tato situace neudržitelná. Po jednání s majitelem pekárny, dostal obchůdek svou druhou šanci k prodeji čerstvého pečiva. 

Apelujeme tudíž na vás jak spotřebitele a občany Stašova, abyste se chod tohoto obchůdku snažili svými i drobnými nákupy podpořit.  

Od středy 15.11. bude probíhat závoz čerstvého pečiva z pekárny Borová ve dnech Po – St – Pá

Ceník pečiva:                                                                                                  Otevírací doba:

Koláče 16,-
Rohlík 3,50 Banketka 3,- Houska velká 12,- Houstička 6,-


Slovikorn 10,- Kornspitz 10,-
Chléb velký kulatý 48,-
Malý kulatý 34,-
Chléb veka 34,-
Vánočka 40,-


Pouze ve středu: Chléb celozrnný 40,-    
Pondělí 6:30 – 10:30   14-16
Úterý     6:30 – 10:30
Středa   6:30 – 10:30   14-16
Čtvrtek  6:30 – 10:30   14-16 Pátek     6:30 – 10:30   14-16 Sobota   8:00 – 10:00

Munipolis

11 listopadu, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění z obce Stašov?🏘 Zaregistrujte se do Munipolis / Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. 📲

https://obec-stasov.munipolis.cz/registrace

Co vám registrace přinese?
❗Upozornění na krizové situace
🚗  Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod.
🤾‍♂ Pozvánky na kulturní a sportovní akce
📧 Novinky z obce

Služba je zdarma! ✅

Cvičení na míčích

11 listopadu, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Milé dámy, po delší odmlce v době covidové se podařilo zajistit opět akreditovanou cvičitelku Danču Matejskovou. Lekce budou probíhat každou neděli od 18 hodin.

Cvičení je pro všechny, pokročilé i začátečnice.

Cena za lekci 100,-Kč.

S sebou podložku na cvičení, láhev s pitím a dobrou náladu.

Koncert pěveckého sboru HAFERA z Nového Hrozenkova

29 října, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Ve čtvrtek 28.září se konal v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert pěveckého sboru Hafera z Nového Hrozenkova. Zazněly písně duchovní a v netradičním prostředí kostela také lidové písně z Valašska. HAFERA je amatérský smíšený pěvecký sbor, který zpívá písně z Nového Hrozenkova a okolí.

Sbor přijel za P. Markem Poláčikem, který v minulosti v Novém Hrozenkově působil. Jelikož je ve svojanovské farnosti největší kostel zde a má nejlepší akustiku, rozhodl se pan farář, že se koncert uskuteční ve Stašově.

Kostel byl poměrně dosti zaplněn a zpětná vazba na koncert byla pozitivní. I zpěváci byli nadšení kostelem a akustikou.

Text ve spolupráci s paní A.Němcovou, foto A.Němcová

NOVÝ DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY V BYSTRÉM

25 října, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Od ledna 2024 bude v Bystrém otevřen nový denní stacionář pro seniory, osoby se zdravotním postižením a  chronickým onemocnění od 40let věku.  Zřizovatelem služby je  DOMOV Bystré, o.p.s. a bude sloužit všem občanům ze všech obcích ORP Polička, částečně také obcím z ORP Svitavy.

Posláním denního stacionáře je péče o klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby, podpora  jejich stávající soběstačnosti  a aktivizace dle individuálního zájmu.  Cílem této služby je také prevence pocitu osamělosti.

Dopravu klientů  do denního stacionáře a zpět domů zajistit organizace. Klienti mají k dispozici klubovnu (denní místnost) vybavenou pohodlnými křesly, kuchyňským koutem a prostorem pro aktivizace. Klienti mohou také využít klidový pokoj, kde je lůžko určené pro odpočinek. K dispozici mají bezbariérovou koupelnu a wc, šatnu. Za příznivého počasí budou využívat zahradu.

Klientům jsou poskytovány tyto služby :

– skupinové cvičení, trénování paměti, podpora jemné a hrubé motoriky, hry, ruční práce, výtvarné práce, vaření, hudební aktivity, podpora komunikačních dovedností, práce s květinami a bylinkami, relaxace

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: výlety, procházky, setkání s vrstevníky a širší veřejností

– pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostředí

– pomoc při podávání jídla a pití, obědy jsou zajištěny prostřednictvím komerčních firem, svačiny si nosí z domu

– pomoc při osobní hygieně, výměna inkopomůcek dle potřeby

– sociálně terapeutické činnosti : muzikoterapie, trénování paměti, terapie dle zájmu

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klienti mohou službu využívat v rozsahu v jakém jim to vyhovuje. Každý všední den nebo jen několikrát za týden, celý den nebo pouze určitý časový úsek. Stacionář je určen i pro klienty se syndromem demence.

Denní stacionář neposkytuje služby osobám trvale upoutaným na lůžku (na vozíku ano) a osobám, které z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušují společné soužití.

Provozní doba : pondělí – pátek 6.30 – 15.30

Adresa : Na Podkově 68, Bystré

Kontakt pro bližší informace: 607 785 488, Mgr. Marie Štouračová, ředitelka DOMOV Bystré,o.p.s.

Rozšíření kontejnerových stání

24 října, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Během měsíce října obec realizovala rozšíření a opravu stávajících stání pro kontejnery na separované odpady. K rozšíření došlo u zastávek „U tranformátoru“ , „U rybníka“ a v horní části obce. U zastávky „U kostela“ byla zpevněna frézingem plocha pod kontejner na kovový odpad. V základech jsou nyní připraveny patky na vybudování dřevěných stěn okolo stání, které by obec chtěla realizovat příští rok.

Zároveň obec požádala společnost LIKO a zapůjčení dalších kontejnerů na papír, plasty a sklo.

Foto: D. Frodl

Foto: D.Frodl

Jak na úsporné bydlení aneb novinky v programu Nová zelená úsporám

24 října, 2023 by AV Žádné komentáře. »

MAS POLIČSKO z.s. bude vyhlašovat výzvu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

12 října, 2023 by AV Žádné komentáře. »

Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).